Цифров печат

Цифров печат e oбедниняващо понятие за много печатни технологии, общото между които е директното пренасяне на изображението от компютърен файл към физически носител – хартия или друга печатна медия. Технологиите, на които днес се базират различните варианти на дигиталния печат, включват мастилено-струен печат, лазерен печат и др.

Log in or create an account